Przyjęcia dzieci do naszego Żłobka prowadzone są przez cały kalendarzowy rok,

w miarę posiadania wolnych miejsc.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka jest wypełnienie:

wniosku zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego w Bobrownikach

(formularz do pobrania na stronie) 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka