Rodzice dzieci przyjętych do żłobka zobowiązani są dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki:

 1.  Zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań aby uczęszczało do żłobka,
 2.  Ubranie na zmianę (bluzeczkę, majteczki itp.)
 3.  Jasieczek z powłoczką
 4.  Buty na zmianę
 5.  Worek materiałowy tzw. szkolny,
 6.  Pampersy na zmianę, chusteczki higieniczne w pudełku
 7.  Smoczek z pudełeczkiem - podpisany,
 8.  Trzy śliniaki.

Wszystkie rzeczy należy podpisać (np. na lamówce od środka)

 

Rodzice winni powiadomić Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie. Po dłuższej chorobie niż 5 dni, rodzic ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z poradni, że dziecko jest zdrowe. Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy rodziców:

 • o nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek
 • o nie zakładanie dziecku łańcuszka i innych ozdób
 • o nie dawanie dziecku małych pieniążków oraz innych drobnych lub ostrych przedmiotów